פרוייקטים

 

 

בעמוד זה תוכלו להתרשם ממגוון הפרויקטים שבוצעו על ידינו, בארץ ובעולם. הפרויקטים מכסים תחומי ידע נרחבים. החל מתמיכה בתכנון חקלאי וביצוע ניתוחים סביבתיים מורכבים ועד להקמת מערכות מידע גיאוגרפי, בניית מסדי מידע והטמעתם.

חקלאות תומכת סביבה – עמק יזרעאל

 

תמיכת ממ"ג לחישוב ערכיות שטחים לתכנון חקלאות תומכת סביבה בעמק יזרעאל

 

GIS-supported area quality analysis to aid environmentally friendly agricultural planning in the Yizrael Valley in Northern Israel

 

סיוע לתכנון חקלאי ניגריה

 

ניתוחים הידרולוגיים, אקלימיים וקרקעיים לתכנון חקלאי במדינת Rivers State ניגריה

 

Hydrological, climatic, and soil analyses to support agricultural planning in Rivers State, Nigeria

 

 

תכנון התיישבות חקלאית - אזור הנגב

 

ניתוח נתוני קרקעות וניתוחי ממ"ג לבחינת פוטנציאל קרקע חקלאית להתיישבות

 

Land and geographic data analysis to study the settlement potential of agricultural land in Israel's northern Negev region.

 

רכבת ישראל - סקר עצים ארצי

 

הקמת מערכת מידע גיאוגרפי בענן לניהול ארצי של סקרי עצים לאורך מסילות רכבת ישראל וניתוחי סיכון למסילה

 

Establishment of a cloud-based GIS to support management of trees growing along railroad tracks in Israel

המרכז הבהאי העולמי

 

איפיון הקמת מערכת מידע גיאוגרפי למרכז הבהאי העולמי וביצוע פיילוט

 

System analysis for establishing a GIS for Haifa’s Bahai World Center Garden including a pilot project.

 

סיוע לניהול אירוע חירום של זיהום נפט - עברונה

 

הקמת מערכת מידע גיאוגרפי בענן ושילוב נתונים מהשטח ומחישה מרחוק לתמיכה בניהול פעולות במצב חירום של זיהום נפט בשמורת הטבע עברונה

 

Creation of cloud-based GIS system combining field and remote-sensed data for support of emergency management decisions for an oil spill in Israel's Avrona Nature Reserve 

 

 

תכנון הגנה מאש

קריית טבעון ונשר

 

שילוב נתוני צומח, טופוגרפיה ואקלים במודל התפשטות אש  בסביבת ממ"ג ויצירת מפות סיכון לצורך תכנון הגנה מאש

 

Using a GIS-based fire spread model which combines vegetation, topo and climate data to produce risk maps and aid management for a number of sites in Israel.

 

 

סיוע לתכנון חקלאי - אתיופיה

 

איסוף מידע, מיפוי, סקר קרקע וניתוח נתונים לתמיכה בתכנון חקלאי במחוז אומו וגמבלה - אתיופיה

 

Data collection, mapping, soil sampling, and data analysis to support agricultural planning in Omo and Gambela regions, Ethiopia

 

 

אגודת מים חרוד

 

הקמת מערכת מידע גיאוגרפי בענן לניהול תשתיות אגודת המים חרוד

 

Creation of cloud-based GIS system for water infrastructure management in Harod, Israel

 

 

עצירת מדבור

 

איסוף מידע, מיפוי וניתוח נתונים לתמיכה בתכנון עצירת מדבור - אנגולה

 

Data collection, mapping, and data analysis to support efforts to halt desertification in southern Angola.

 

 

תכנון קוי חייץ נגד אש

 

ניתוח ומיפוי של שטחי המגע בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים כדי לתכנן ממשק חומרי בעירה באזורים הללו.

 

Analysis and mapping of Israel's wildland-urban interface to provide a basis for wildfire fuel management in these areas.

 

משק החלב

 

נתוח מרחבי של תפוקת החלב הלאומי

 

Geographical analysis of Israel's national milk production.

 

מצב הטבע הלאומי

 

הנחיה, ארגון נתונים, ניתוח מרחבי ומיפוי של דו"ח מצב הטבע לישראל

 

Leadership, data organization, analysis and mapping for Israel's State of Nature report.

 

תוכניות אב ליערות

 

ניתח מרחבי ומפוי עבור תוכניות אב לממשק יערות באזורי גרר-חנון בדרום וגלבוע בצפון

 

Geographic analysis and mapping for Israel's national forest master plans in Grar watershed and Gilboa Mountain areas.

 

מודל מרחבי להערכת סיכון לזיהום נפט בים תיכון

 

פיתוח מודל ממ"ג מבוסס על מחקר שמעריך את הסיכון לזיהום נפט בחלק המזרחי של ים התיכון

 

Development of a research based GIS model to predict the risk of an oil spill in the eastern Mediterranean Sea

 

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

תמה, תכנון סביבתי וממ"ג   |   שער פלמר 1, קומה 7, ת.ד. 33189, חיפה 31331   |   טלפון\פקס: 073-7269696   |   israel@thema-gis.com

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

תמה, תכנון סביבתי וממ"ג

 

שער פלמר 1, קומה 7,

ת.ד. 33189, חיפה 31331

טלפון\פקס: 073-7269696

israel@thema-gis.com