top of page

ספרייה מקצועית

הורידו חומרים מקצועיים בקליק

מדריך GIS

Good to Know

מדריך GIS (באנגלית)

מבוא לחישה מרחוק

יסודות החישה מרחוק ויישום ב-GIS

מבוא לחישה מרחוק (באנגלית)

חישה מרחוק ו-GIS מפורט

USAID

מדריך חישה מרחוק ו-GIS למתקדמים (USAID , באנגלית)

כלים ספקטראליים לשימוש בחקלאות מדייקת עבור גידולי שדה

ד"ר איתי הרמן

כלים ספקטראליים לשימוש בחקלאות מדייקת עבור גידולי שדה. ד"ר איתי הרמן 2021

סקירה של אפשרויות חישה מרחוק

שי מי-טל 2015

סקירה של אפשרויות קיימות לחישה מרחוק של שדות חקלאיים. שי מי-טל 2015

bottom of page