top of page
1_edited.jpg

שירותים ומוצרים

אנו יודעים לתת שירות מותאם אישית למגוון רחב של לקוחות. 

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ לגבי השירותים שלנו?

שירותי מערכות מידע גיאוגרפי

תמה מתמחה בניצול כלי מערכת מידע גיאוגרפי לניתוח מידע מרחבי לצורך הבנה טובה יותר של מציאות מורכבת וקבלת החלטות בתחומי החקלאות, משאבי טבע ותכנון סביבתי. הניתוחים כוללים שימוש במודלים מורכבים לצורך הערכת התאמה לחקלאות, הערכת סיכונים (שריפות, זיהום, סחף), סיווג שטחים, ניתוחים הידרולוגיים, ניתוחים טופוגרפיים ועוד

Untitled-3.jpg

הקמת מערכות מידע גיאוגרפי בענן

אספקת יכולות ניהול מידע גיאוגרפי, תשאול, ניתוח ומידע – במערכת אינטרנטית, קלה, גמישה וזולה. באמצעות המערכת ניתן לקלוט את נתוני הארגון על רקע צילום אוויר,  לשמור נתונים היסטוריים, להציג מידע ולתשאל אותו. התוכנה מאפשרת לחקלאי\יישוב\ארגון לקלוט מידע בשטח באמצעות אפליקציה סלולרית ולהציג אותו במגוון אופנים.

ייעוץ להקמת מערכות מידע גיאוגרפי אירגוניות

לתמה ניסיון ארוך שנים בהקמת והטמעת מערכות מידע גיאוגרפי בארגונים ובהקמה ועדכון של מסדי מידע מרחביים. אנו יודעים כי הקמת מערכת אירגונית קטנה או גדולה מחייבת לא רק איתור הטכנולוגיה המתאימה אלא התאמת הטכנולוגיה למשימות אמיתיות והטמעת המערכת עד אחרון המשתמשים.

הקמת והטמעת מערכות ממג.jpg
שירותי ממג2.jpg

תכנון סביבתי וניתוחים מרחביים

תמה מתמחה בניצול כלי מערכת מידע גיאוגרפי לניתוח מידע מרחבי לצורך הבנה טובה יותר של מציאות מורכבת וקבלת החלטות בתחומי החקלאות, משאבי טבע ותכנון סביבתי. הניתוחים כוללים שימוש במודלים לצורך הערכת התאמה לחקלאות, הערכת סיכונים (שריפות, זיהום, סחף), סיווג שטחים, ניתוחים הידרולוגיים, ניתוחים טופוגרפיים ועוד

שירותים נוספים

חישה מרחוק-שריפת הר הרוח-2021.jpg

חישה מרחוק

תמה עושה שימוש בצילומי לוויין ברזולוציה גבוהה ובכלי עיבוד תמונה מתקדמים לזיהוי תופעות וניטור תהליכים במרחב הפתוח. החברה מספקת פתרונות ייחודיים לזיהוי גידולים, הערכת נזקים (שמאות חקלאית),  מיפוי שימושי קרקע, ניטור מיוחד של שטחים חקלאיים, זיהוי תופעות ועוד.

תכנון חקלאי בינלאומי

תמה בעלת ניסיון רב בתמיכה בתכנון חקלאי ברחבי העולם. באמצעות גישה למאגרי מידע גלובליים וצילומי לוויין, אנו מסייעים לאגרונומים להבין את איכות השטח, לשלב נתוני טופוגרפיה והידרולוגיה, אקלים, קרקעות ועוד, ולבצע בדיקת היתכנות מחד ותכנון מפורט מאידך הכוללים חישובי שטחים, התאמה לגידולים, ערכיות, ניתוח מרחקים ועוד.

תכנון חקלאי.jpg
שמאות חקלאית-שריפת מרעה.jpg

שמאות חקלאית

באמצעות שימוש בכלי חישה מרחוק, צילומי אוויר ולוויין ברזולוציה גבוהה (בזמן אמת ונתוני ארכיון), אנחנו יכולים לזהות נזקים לחקלאות מסוגים שונים כגון שריפות בשטחי מרעה, הצפות, נזקי קרה, מזיקים ועוד. הגישה לצילומי עבר ולמידע אחר (כגון קדסטר, משבצות חקלאיות ועוד), מאפשר השוואת נתונים בין תאריכים והגשת חומר בעל תוקף משפטי.

תמיכה, שיעורים וסדנאות

הידע הרב שרכשנו בתחומי הממ"ג והחישה מרחוק לשטחים פתוחים ומשאבי טבע מתורגם לסדנאות, הרצאות ושיעורים מותאמים אישית לפי צרכי הלקוח.
אנו מציעים הדרכות ליועצים פרטיים (אגרונומים , אקולוגים, אדריכלי נוף ,שמאים וכו') הרוצים להעשיר את הידע וסל הכלים שלהם בGIS וחישה מרחוק. ההדרכות מרחיבות את הידע המעשי בכל הקשור לשימוש בכלי ממ"ג וחישה מרחוק לצורך הבנה מרחבית של מציאות מורכבת וניהול משאבי טבע.

הדרכות.jpg
bottom of page